ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № GFD001-UA-20230207-22627


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: dgf.prozorro.sale

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: GL16N022068

Власник активів (майна) (найменування банку): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

Статус: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 01.03.2023 09:30:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 01.03.2023 16:15:30

Найменування активів (майна) / лота (склад лота): Право вимоги за кредитним договором №021-2017 від 15.12.2017 із забезпеченням, що укладений із юридичною особою та дебіторська заборгованість юридичної особи за договором №28280/1, дебіторська заборгованість юридичної особи за п/д №220-01 від 27.07.21 (судовий збір)
  1. Право вимоги за кредитним договором №021-2017 від 15.12.2017 із забезпеченням, що укладений із юридичною особою та дебіторська заборгованість юридичної особи за договором №28280/1, дебіторська заборгованість юридичної особи за п/д №220-01 від 27.07.21 (судовий збір). Переможець зобов`язується: ∙ здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону. ∙ підписати договір купівлі-продажу/відступлення придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням Регламенту ЕТС. Продаж активів здійснюється із застосуванням грошової форми розрахунків. Потенційним покупцем не може бути Російська Федерація або особи, пов'язані з державою-агресором, а саме: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Початкова (стартова) ціна лота: 8 983 106,88 грн без ПДВ

Мінімальна ціна лота: __________ грн

Ціна продажу лота: 898 310,69 грн без ПДВ

Крок: 89 831,07 грн

Розмір гарантійного внеску: 898 310,69 грн

Переможець: Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "Вудгофф", #36894669 (найменування учасника, код/код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до пункту _____ Регламенту ЕТС __________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно) вказано за посиланням: http://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinni-fondu/banki-shcho-likviduyutsya

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: __________ грн з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю від оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.03.2023 16:15:31

Переможець зобов'язується:

Переможець електронних торгів:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронних торгах:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.