ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № GFD001-UA-20230123-20270


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: dgf.prozorro.sale

Номер лота: GL16N021887

Власник активів (майна) (найменування банку): ПАТ "Промінвестбанк"

Статус: аукціон не відбувся/результати аукціону скасовано

Найменування активів (майна) / лота (склад лота): Право вимоги за кредитним договором юридичної особи № 15/3-06
  1. Право вимоги за кредитним договором юридичної особи № 15/3-06. Переможець зобов`язується: ∙ здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону. ∙ підписати договір купівлі-продажу/відступлення придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням Регламенту ЕТС. Продаж активів здійснюється із застосуванням грошової форми розрахунків. Потенційним покупцем не може бути Російська Федерація або особи, пов'язані з державою-агресором, а саме: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Початкова (стартова) ціна лота: 4 143 942,16 грн без ПДВ

Мінімальна ціна лота: __________ грн

Розмір гарантійного внеску: 414 394,22 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 30.01.2023 16:25:30

Оператор, через якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування банку: ПАТ "Промінвестбанк"

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку: ПАТ "Промінвестбанк"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.